สินค้าและบริการ

บุคลิกภาพ Personality

เข้าใจที่มาของบุคลิกภาพ เรียนรู้พร้อมตั้งเป้าหมายสำหรับการเสริมสร้าง เเละพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อไปสู่บุคลิกภาพโดยหน้าที่ พร้อมแนวทางการฝึกฝนที่เเก้ปัญหาได้ตรงจุดเฉพาะตัว ทำให้คุณบอกเล่าความเป็นตตัวเอง จากภายใน ออกสู่ภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดังที่คุณคาดหวัง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสปการณ์เเละความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลิกภาพกว่า 10 ปี


เข้าใจที่มาของบุคลิกภาพ เรียนรู้พร้อมตั้งเป้าหมายสำหรับการเสริมสร้าง เเละพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล

เพื่อไปสู่บุคลิกภาพโดยหน้าที่ พร้อมแนวทางการฝึกฝนที่เเก้ปัญหาได้ตรงจุดเฉพาะตัว ทำให้คุณบอกเล่าความเป็นตัวเอง

จากภายใน ออกสู่ภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดังที่คุณคาดหวัง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ที่มีประสปการณ์เเละความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลิกภาพกว่า10 ปี

การสื่อสาร Communication

เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร รู้ถึงกระบวนการการสื่อสารเเละฝึกฝนรูปแบบการสื่อสารให้เกิดประสิธิภาพลดความขัดเเย้ง เพิ่มพลังการเเสดงออก ด้วยภาษาที่อ่อนหวาน เเละทรงพลัง เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ราบรื่นยั่งยืน ด้วยการให้เกียรติตนเองเเละคนรอบข้าง สร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคนิคในการเเสดงความคิดเห็น การเสนอเเนะ ปฏิเสธ ลดความประหม่าในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน มีเนื้อหาการพูดที่จับใจ


เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร รู้ถึงกระบวนการการสื่อสารเเละฝึกฝนรูปแบบการสื่อสารให้เกิดประสิธิภาพลดความขัดเเย้ง

เพิ่มพลังการเเสดงออก ด้วยภาษาที่อ่อนหวาน เเละทรงพลัง เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ราบรื่นยั่งยืน

ด้วยการให้เกียรติตนเองเเละคนรอบข้าง สร้างความเชื่อมั่นด้วยเทคนิคในการเเสดงความคิดเห็น การเสนอเเนะ ปฏิเสธ

ลดความประหม่าในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน มีเนื้อหาการพูดที่จับใจ

ทักษะสังคม Manner and Social skills

เรียนรู้เเละฝึกฝนมารยาททางสังคมทั้งไทยเเละสากล ปรับท่วงท่าให้งดงามเหมาะสมกับสังคม เเละบุคลิกภาพส่วนบุคคล แก้ไขรายบุคคล เทคนิคง่าย จดจำได้ไว เกร็ดความรู้เล็กน้อยที่เสริมให้คุณเปล่งประกายอย่างมืออาชีพ ได้อย่างสมบูรณ์เเบบในทุกโอกาส


 เรียนรู้เเละฝึกฝนมารยาททางสังคมทั้งไทยเเละสากล ปรับท่วงท่าให้งดงามเหมาะสมกับสังคม เเละบุคลิกภาพส่วนบุคคล

แก้ไขรายบุคคล เทคนิคง่าย จดจำได้ไว เกร็ดความรู้เล็กน้อยที่เสริมให้คุณเปล่งประกายอย่างมืออาชีพ ได้อย่างสมบูรณ์เเบบในทุกโอกาส

องค์กร In house training

เสริมทักษะเเก่ผู้บริหาร เเละพนักงานในทุกภาคส่วนด้วยทักษะการดูเเลตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพเเเบรนด์ สื่อสารเเบรนด์ให้ชวนประทับใจตั้งเเต่เเรกพบด้วยตัวพนักงานเเละบุคลิกภาพขององค์กร สื่อสาร ส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กรด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ลดความขัดเเย้ง เสริมเทคนิคการฟัง การเข้าใจบุคคลที่ต่างกัน การรับมือกับอารมณ์เชิงลบจากภายนอก การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเเละเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว


เสริมทักษะเเก่ผู้บริหาร เเละพนักงานในทุกภาคส่วนด้วยทักษะการดูเเลตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งบุคลิกภาพเเเบรนด์

สื่อสารเเบรนด์ให้ชวนประทับใจตั้งเเต่เเรกพบด้วยตัวพนักงานเเละบุคลิกภาพขององค์กร

สื่อสาร ส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กรด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ลดความขัดเเย้ง เสริมเทคนิคการฟัง การเข้าใจบุคคลที่ต่างกัน

การรับมือกับอารมณ์เชิงลบจากภายนอก การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ

 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเเละเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาว

เมนู