ความสำเร็จ

Image and personality learning hub คือศุนย์รวมของการพัฒนาบุคลิกภาพเเละการเสริมสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการเเสดงออก การสื่อสารของบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพ ที่ดีอย่างยั่งยืน ภาพลักษณ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ชวนมอง เป็นเครื่องมือก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย กล่าวได้ว่าเป็นเป็นวงจรสำหรับสร้างความสุข เเละความสำเร็จในชีวิต ด้วยบุคลิกภาพที่เปล่งประกาย

บุคคล

ระหว่างบุคคล

ในองค์กร

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริการที่โดดเด่น

ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า


เอกลักษณ์อันทรงพลัง


วิทยากร (SPEAKER)

VANUSSANUN JANNIM

ได้รับความไว้ใจจาก

เมนู