สินค้าและบริการ

บุคลิกภาพ Personality

เข้าใจที่มาของบุคลิกภาพ เรียนรู้พร้อมตั้งเป้าหมายสำหรับการเสริมสร้าง เเละพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อไปสู่บุคลิกภาพโดยหน้าที่ พร้อมแนวทางการฝึกฝนที่เเก้ปัญหาได้ตรงจุดเฉพาะตัว ทำให้คุณบอกเล่าความเป็นตตัวเอง จากภายใน ออกสู่ภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดังที่คุณคาดหวัง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสปการณ์เเละความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลิกภาพกว่า 10 ปี


เข้าใจที่มาของบุคลิกภาพ เรียนรู้พร้อมตั้งเป้าหมายสำหรับการเสริมสร้าง เเละพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล

เพื่อไปสู่บุคลิกภาพโดยหน้าที่ พร้อมแนวทางการฝึกฝนที่เเก้ปัญหาได้ตรงจุดเฉพาะตัว ทำให้คุณบอกเล่าความเป็นตัวเอง

จากภายใน ออกสู่ภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดังที่คุณคาดหวัง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ที่มีประสปการณ์เเละความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลิกภาพกว่า10 ปี

เมนู