บทความ

พัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ

บุคลิกภาพและการแต่งกายเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าได้พบเห็น และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจแรก (First Impression) พบได้ทั้งด้านบวกและลบ 

เพราะพนักงานบริการเป็นตัวแทนขององค์กรที่มีผลต่อความประทับใจอย่างชัดเจน หากพนักงานบริการแต่งกายเรียบร้อย และพฤติกรรมการให้บริการดี ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร


คำกล่าวที่ว่า “ความประทับใจแรกเป็นความประทับใจที่ยาวนาน” ยังสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นเรามาพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการกันดังนี้

1.บุคลิกภาพ มีองค์ประกอบ 4 เรื่อง คือ

 

งานบริการ ทัศนคติ เช่น แนวความคิดกับการทำงานบริการ 

งานบริการ อารมณ์ เช่น การควบคุมอารมณ์กับสถานการณ์ต่างๆ 

งานบริการ พฤติกรรม เช่น การเดิน นั่ง ยืน ยิ้ม คำพูดและ มารยาท ฯลฯ 

งานบริการ บุคลิกภาพภายนอก เช่น เครื่องแบบ การแต่งกาย ทรงผม ฯลฯ 


หลักการสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

งานบริการ คิดเชิงบวกกับลูกค้าและเหตุการณ์มองเป็นการพัฒนาตัวเองและสร้างสุขให้ลูกค้า 

งานบริการ ยินดีบริการด้วยใจรักงานบริการอย่างจริงใจ 

งานบริการ ยิ้มด้วยความสดใส จากหัวใจที่พร้อมบริการ 

งานบริการ การแต่งกาย ทรงผม อย่างสุภาพและเหมาะสม


2.การแต่งกายสำหรับพนักงานผู้ให้บริการ

 

งานบริการ เครื่องแบบ  หรือ ชุดสุภาพ (กรณีไม่มีเครื่องแบบ)  เพื่อแสดงความเป็นพนักงานที่พร้อมบริการ และยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร ณ จุดบริการ

งานบริการ ทรงผมและสีผมที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเพศของพนักงาน เช่นผู้ชายควรตัดผมสั้น สะอาด

งานบริการ สีสันและการแต่งกาย ควรเลือกให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะสีมีความหมายที่ต่างกัน 

งานบริการ รองเท้า-ถุงเท้า ผู้ให้บริการควรสวมรองเท้าสีเข้ม สุภาพเหมาะกับสถานที่และกาลเทศะ 

งานบริการ การแต่งหน้า ที่เนียนเป็นธรรมชาติ ช่วยเสริมให้ชวนมอง ดูสดใสตลอดเวลา 


หลักการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับพนักงานผู้ให้บริการ 

งานบริการ ยึดมั่นปฏิบัติตาม กฎ กติกา ขององค์กร

งานบริการ ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยเป็นสำคัญ 

งานบริการ ใส่ใจในรายละเอียดของการแต่งกายให้ครบถูกต้อง มากกว่าความโก้ หรู


การเป็นผู้ให้บริการควรต้องดูแลและรักษาบุคลิกภาพและการแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพเรียบร้อยและ สะอาด  อย่างเป็นปกติ เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ และสร้างความมั่นใจในการรับบริการจากเราอย่างพึงพอใจทั้งด้านงานบริการและภาพลักษณ์ เมื่อลูกค้าประทับใจก็จะมีการซื้อซ้ำอย่างไม่ต้องกังวลใจ ดังคำกล่าวที่ว่า “ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากตัวคุณ ไม่ใช่ที่ตัวสินค้า (Customers Buy you, not your product)”

เมนู